Disclaimer:

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is EtiShop “De Etikettenfabriek” B.V. niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Op deze website, e-mails en andere vormen van informatie rust copyright.